Muso Shinden ryu Iaido lineage

Title Name
1. Shodai Hayashizaki Jinsuke Minamoto no Shigenobu
2. Nidai Tamiya Heibee Narimasa
3. Sandai Nagano Muraku Nyuudoo Kinrosai
4. Yondai Momo Gunbei no Joo Mitsushige
5. Godai Arikawa Seizaemon Munetsugu
6. Rokudai Banno Danemon Nobusada
7. Shichidai Hasegawa Chikara no Suke Eishin
8. Hachidai Arai Seitetsu Kiyonobu
9. Kyuudai Hayashi Rokudayu Morimasa
10. Juudai Hayashi Yasudayu Seisho
11. Juuichidai Ooguro Motoemon Kiyokatsu
12. Juunidai Matsuyoshi Sadasuke Hisanari
13. Juusandai Yamakawa Kyuuzoo Yukimasa
14. Juuyondai Shimomura Moichi Sadamasa
15. Juugodai Tsubouchi Seisuke Nagazumi
16. Juurokudai Shimamura Uma no Jo
17. Juushichidai Hosokawa Yoshimasa
18. Juuhachidai Nakayama Hakudoo
19. Juukyuudai Matsuo Kenpu
20. Nijuudai Takada Gakudoo